Tant l'AGO (Assemblea General Ordinària) com la TROFO (Trobades Formació) són activitats d'Escoltes Catalans dirigides als equips de caps. Per tant, als caps de setmana amb aquestes trobades no hi ha cau.